Příběhy mužů 28. října

100 let od vzniku Československa představuje jubileum mimořádného významu. Klíčové osobnosti, které se o osamostatnění našeho státu zasadily, byly různých povah, odlišného původu, rozdílného politického přesvědčení. Individuality, ale přesto nerozlučně spojené jedinou ideou. Byly oporou úsilí T. G. Masaryka. Muži, kteří dokázali v říjnu 1918 završit desítky let trvající úsilí o ustavení nezávislého státu Čechů a Slováků a následně neváhali i převzít odpovědnost za budování nově vzniklého Československa. Skupina odvážných zhmotnila svůj sen a vešla ve známost jako Muži 28. října: František Soukup, Vavro Šrobár, Antonín Švehla, Jiří Stříbrný a Alois Rašín. Tato pětice reprezentantů Národního výboru sestavila a podepsala 28. října 1918 provolání k lidu československému a vůbec první zákon ustaveného Československa.

Jako hold a připomínku jejich zásluh vydáváme unikátní pamětní kolekci nazvanou Muži 28. října. Na výrobě setu, zahrnujícího vysoce detailizované medaile z ryzího kovu, poštovní známky, ručně vázanou, bohatě zdobenou knihu a další důležité doplňky, participovali přední umělci a řemeslníci. V rámci projektu Muži 28. října se zrodila luxusní limitovaná edice, která nemá svým rozsahem, kvalitou i souběhem vysoce náročných ručních postupů v dějinách samostatného Československa a Česka obdoby, může sloužit jako odkaz budoucím generacím, ale i jako výhodná investice.